Dorperföreningar runt om i världen

Se vad som händer i några av de andra Dorperföreningarna i världen.

Föreningar Länk
Norska Dorperföreningen
British Dorper Sheep Society
South African Dorper Society
Dorper Sheep Society of Australia
American Dorper Sheep Breeders Society
Canadian Dorper Sheep Association